สั่งเลนส์ แฟชั่น -> เลือกรุ่น แฟชั่น

วิธีการสั่งสินค้า


Pretty Doll

Update : 30/08/2017

!Chimmer (mini) (ef.15)  
!Cillon 3Tone (mini) (ef.14)  
!Cosmo (mini) (ef.14)  
!Divine 3Tone (mini) (ef.15)  
!Florida (mini) (ef.15)  
!Freedom (mini) (ef.14)  
!Glitter (mini) (ef.14)  
!Nudy (mini) (ef.14)  
!Pearl (mini) (ef.14)  
!Pony (mini) (ef.14)  
!Puffy (mini) (ef.14)  
!Pure (mini) (ef.14)  
!Sonya (mini) (ef.16)  
!Vampire (mini) (ef.15)  
Almond (ef.17)  
Bambam (ef.17)  
Bambi 3Tone (ef.18)  
BeLove (ef.19)  
Bling (ef.19)  
Blyth (ef.17)  
Blyth 3Tone (ef.17)  
Brownie (ef.19)  
Carviar (ef.18)  
Chimmer (ef.19)  
Cillon 3Tone (ef.17)  
Circle (ef.19)  
Cosmo (ef.17)  
Daisy (ef.18)  
Damier (ef.17)  
Design (ef.18)  
Diamond (ef.18)  
Dolce (ef.18)  
Elizabeth (ef.18)  
Emquatier (ef.19)  
Eva (ef.17)  
Extra (ef.18)  
Fairytale (ef.18)  
Glamour (ef.17)  
Harajuku (ef.18)  
Hello Kitty (ef.17)  
Himalayan (ef.18)  
Ice 4Tone (ef.18)  
King (ef.18)  
Malibu (ef.19)  
Maya (ef.17)  
Melody (ef.18)  
Mimoza (ef.18)  
Mirror (ef.18)  
Muffin (ef.17)  
Nudy (ef.19)  
Peaceful (ef.17)  
Pearl (ef.18)  
Pony (ef.17)  
Pretty doll (ef.18)  
Puffy (ef.17)  
Pure (ef.17)  
Pussycat (ef.18)  
Rita (ef.18)  
Sakura (ef.18)  
Sassy (ef.18)  
Sherbet (ef.18)  
Snowie (ef.19)  
Super King (ef.20)  
Sushi (ef.17)  
Tiara (ef.17)  
Trendy (ef.18)  
Vampire Twilight (ef.17)  


Sweety

Update : 30/08/2017

!Aoi (mini) (ef.14)  
!Apisada (mini) (ef.14)  
!Baby Doll (mini) (ef.16)  
!Bamboo (mini) (ef.15)  
!Cherry (mini) (ef.14)  
!Circus (mini) (ef.16)  
!Dali (mini) (ef.16)  
!Fairy s tear (mini) (ef.14)  
!Fairy s tear(3) (mini) (ef.16)  
!Furby (mini) (ef.17)  
!Glossy (mini) (ef.15)  
!Jenet (mini) (ef.14)  
!Kwanusa (mini) (ef.14)  
!Lamune (mini) (ef.14)  
!Look Flesh (mini) (ef.14)  
!Mimoza (mini) (ef.16)  
!Muffin (mini) (ef.16)  
!My Kiss (mini) (ef.14)  
!Nudy (mini) (ef.16)  
!Nutwara (mini) (ef.14)  
!Paolo (mini) (ef.16)  
!Pony (mini) (ef.14)  
!Ribbon (mini) (ef.16)  
!Sexy (mini) (ef.14)  
!Sofety (mini) (ef.17)  
!Solotica Hydrocore (mini) (ef.16)  
!Solotica Natural (mini) (ef.14)  
!Sweety Hydrocore (mini) (ef.16)  
!Sweety Natural (mini) (ef.14)  
Almond (ef.17)  
Bambi (ef.17)  
Batis (ef.17)  
Brownie (ef.18)  
BT01 (ef.18)  
Candy (ef.17)  
Candy Extra (ef.19)  
Caviar (ef.17)  
Chiffon (ef.17)  
Circle (ef.18)  
Cocoro (ef.19)  
Coll mint (ef.19)  
Cookie (ef.19)  
Cutie Star (ef.18)  
Daifuku (ef.19)  
Daisy (ef.18)  
Diamond (ef.18)  
Diamond 3Tone (ef.19)  
Dolce (ef.17)  
Dolly (ef.19)  
Dragon (ef.17)  
Eclipse (ef.17)  
Extra (ef.18)  
Extream (ef.18)  
Florence (ef.19)  
Foggy (ef.18)  
Forest 3Tone (ef.19)  
Galaxy (ef.17)  
Glamour (ef.16)  
Glamourous (ef.18)  
Gossip (ef.17)  
Icy (ef.19)  
Icy-X (ef.18)  
Indy (ef.17)  
Indy 3Tone (ef.17)  
Inlove (ef.19)  
Itchy (ef.17)  
Ivy (ef.17)  
Kara (ef.19)  
Keizen (ef.19)  
King (ef.18)  
Kirei (ef.19)  
Kitty (ef.17)  
Lolita (ef.18)  
Lydia (ef.18)  
Magic (ef.18)  
Melody (ef.18)  
Melon (ef.18)  
Milan (ef.18)  
Miyabi (ef.19)  
Moonlight (ef.18)  
Nudy (ef.19)  
Phoenix (ef.18)  
Platinum (ef.18)  
Poem (ef.18)  
Pony (ef.17)  
Porsche (ef.18)  
Princess 4Tone (ef.18)  
Puffy (ef.17)  
Pure (ef.17)  
Pure Alice (ef.19)  
Purely (ef.20)  
Queen (ef.18)  
Rainbow (ef.18)  
Rodeo (ef.18)  
Rosse (ef.18)  
Sakura (ef.18)  
Sassy (ef.18)  
Seoul (ef.19)  
Sherbet (ef.18)  
Sherbet 3Tone (ef.18)  
Showy (ef.19)  
Snowie (ef.19)  
Solang (ef.17)  
Spatax (ef.17)  
Stella (ef.19)  
Super King (ef.20)  
Sweety Spatax (ef.17)  
Tiger (ef.18)  
Tisa (ef.16)  
Tornado (ef.18)  
Trendy (ef.18)  
Usamanee (ef.18)  
Vista (ef.19)  
Winky (ef.19)  


Lollipop

Update : 30/08/2017

!Black Russian (mini) (ef.15)  
!Bliss (mini) (ef.16)  
!Brilliant (mini) (ef.15)  
!Chacha (mini) (ef.14)  
!Chill (mini) (Choco) (ef.16)  
!Cool (mini) (ef.15)  
!Cotton Candy (mini) (ef.14)  
!Dark (mini) (ef.15)  
!Delight (mini) (ef.15)  
!Fiesta (mini) (ef.14)  
!Horne (mini) (ef.16)  
!Hybrid (mini) (ef.14)  
!Idol (mini) (ef.14)  
!Jacket (mini) (ef.15)  
!Jasmine (mini) (ef.15)  
!Mai (mini) (ef.16)  
!Opal (mini) (ef.14)  
!Peach (mini) (ef.15)  
!Poptin (mini) (ef.15)  
!Sally (mini) (ef.15)  
!Scarlet (mini) (ef.15)  
!Signature (mini) (ef.15)  
!Topaz (mini) (ef.14)  
!Tower (mini) (ef.15)  
!Trio (mini) (ef.16)  
!Wanna Be (mini) (ef.15)  
1Carat (ef.19)  
Ato (ef.18)  
Bling (ef.19)  
Bling (Choco) (ef.19)  
Camellia (ef.18)  
Canaria (ef.19)  
Cherry (ef.17)  
Citra (ef.18)  
Corona (ef.18)  
Cotton Candy (ef.18)  
Diana (ef.18)  
Diana (Choco) (ef.18)  
Edge (ef.18)  
Endorphin (ef.18)  
Extin (ef.18)  
Extra (ef.18)  
Hana (ef.19)  
Heart (ef.19)  
Icy (ef.18)  
Issue (ef.17)  
Ivy (ef.18)  
Kalua (ef.19)  
Kitty Cat (ef.17)  
Kiwi (ef.18)  
Lemon Tree (ef.19)  
Luminus (ef.17)  
Macaron (ef.19)  
Mango (ef.18)  
Maxy (ef.18)  
Metro (ef.17)  
Midnite (ef.18)  
Mimi (ef.18)  
Mohito (ef.18)  
Myst (ef.18)  
Nana (ef.17)  
Once (ef.17)  
Only (ef.19)  
Opal (ef.17)  
Paris (ef.17)  
Pola (ef.17)  
Puyo (ef.17)  
Qua (ef.20)  
Rio (ef.19)  
Sangria (ef.18)  
Sky Bloom (ef.19)  
Speed (ef.17)  
Suprime (ef.18)  
Tiger (ef.17)  
Trap (ef.19)  
V1 (ef.17)  
V10 (ef.18)  
V11 (ef.18)  
V12 (ef.17)  
V2 (ef.17)  
V3 (ef.18)  
V4 (ef.17)  
V5 (ef.18)  
V6 (ef.18)  
V7 (ef.19)  
V8 (ef.18)  
V9 (ef.17)  
Vivi (ef.17)  
Wai (ef.17)  


Wink

Update : 30/08/2017

!Dali (mini) (ef.15)  
!Dolce (mini) (ef.16)  
!Fair (mini) (ef.15)  
!Fairy (mini) (ef.16)  
!Fresh 3Tone (mini) (ef.15)  
!FroongFring (mini) (ef.14)  
!Happy 3Tone (mini) (ef.15)  
!Hidorcor (mini) (ef.14)  
!Hyper (mini) (ef.15)  
!Pony (mini) (ef.14)  
!Puffy (mini) (ef.15)  
!Rococo (mini) (ef.14)  
!Star 3Tone (mini) (ef.15)  
Caviar (ef.18)  
Cocoro (ef.18)  
Cricle (ef.18)  
Daimond (ef.18)  
Daisy (ef.18)  
Dali (ef.18)  
Dolce (ef.18)  
Glamour (ef.18)  
Happy 3Tone (ef.18)  
Hyper (ef.19)  
Melody (ef.18)  
Nudy (ef.18)  
Pony (ef.17)  
Puffy (ef.18)  
Pure (ef.17)  
Sherbet (ef.18)  
Spicy (ef.18)  
Tiger (ef.18)