สั่งเลนส์ แฟชั่น -> เลือกรุ่น แฟชั่น

วิธีการสั่งสินค้า


Pretty Doll

Update : 14/02/2018

!Adele (mini) (ef.15)  
!Bride Too (mini) (ef.14)  
!Finale (mini) (ef.14)  
!Florida (mini) (ef.15)  
!Glitter (mini) (ef.14)  
!Jazzy (mini) (ef.18)  
!King (mini) (ef.14)  
!Kurly (mini) (ef.16)  
!Nudy (mini) (ef.14)  
!Pony (mini) (ef.14)  
!Pure (mini) (ef.14)  
!Remind (mini) (ef.14)  
!Sakura (mini) (ef.15)  
!Secret Eye (mini) (ef.14)  
!Shilla (mini) (ef.14)  
!Sofia (mini) (ef.17)  
!Tiara (mini) (ef.14)  
Almond (ef.17)  
Alovera (ef.17)  
BeLove (ef.19)  
Bling (ef.19)  
Blyth (ef.17)  
Brownie (ef.19)  
Carviar (ef.18)  
Circle (ef.19)  
Daisy (ef.18)  
Design (ef.18)  
Diamond (ef.18)  
Diamond 4Tone (ef.18)  
Dolce (ef.18)  
Elizabeth (ef.18)  
Everland (ef.18)  
Extra (ef.18)  
Fairytale (ef.18)  
Gift (ef.18)  
Glamour (ef.17)  
Harajuku (ef.18)  
Hello Kitty (ef.17)  
Himalayan (ef.18)  
Hugo (ef.18)  
King (ef.18)  
Maya (ef.17)  
Melody (ef.18)  
Midnight (ef.19)  
Moonlight (ef.17)  
Nudy (ef.19)  
Pretty doll (ef.18)  
Pure (ef.17)  
Pussycat (ef.18)  
Sakura (ef.18)  
Super Black (ef.20)  
Super King (ef.20)  
Tiara (ef.17)  
Tornado (ef.19)  
Trendy (ef.18)  


Sweety

Update : 14/02/2018

!Bamboo (mini) (ef.15)  
!Boobphae (mini) (ef.14)  
!Burberry (mini) (ef.16)  
!Chaba (mini) (ef.16)  
!Cherry (mini) (ef.14)  
!Cosmos (mini) (ef.16)  
!Dali (mini) (ef.16)  
!Dior (mini) (ef.16)  
!Furby (mini) (ef.17)  
!Glacier (mini) (ef.16)  
!Glossy (mini) (ef.15)  
!Goody (mini) (ef.16)  
!Jenet (mini) (ef.14)  
!Kwanusa (mini) (ef.14)  
!Lamune (mini) (ef.14)  
!Look Flesh (mini) (ef.14)  
!Mae Ploy (mini) (ef.16)  
!Mae Ying (mini) (ef.16)  
!My Kiss (mini) (ef.14)  
!Paolo (mini) (ef.16)  
!Pony (mini) (ef.14)  
!Prada (mini) (ef.16)  
!Ribbon (mini) (ef.16)  
!Sabai (mini) (ef.16)  
!Secret (mini) (ef.14)  
!Sexy (mini) (ef.14)  
!Sofety (mini) (ef.17)  
!Solotica Hydrocore (mini) (ef.16)  
!Solotica Natural (mini) (ef.14)  
!Sweety Hydrocore (mini) (ef.16)  
!Sweety Natural (mini) (ef.14)  
!Taew (mini) (ef.16)  
!Urban (mini) (ef.14)  
Almond (ef.17)  
Bambi (ef.17)  
Batis (ef.17)  
Batis (Hazel) (ef.17)  
Brownie (ef.18)  
BT01 (ef.18)  
Candy (ef.17)  
Caviar (ef.17)  
Circle (ef.18)  
Daisa (ef.18)  
Daisy (ef.18)  
Diamond (ef.18)  
Dolce (ef.17)  
Extra (ef.18)  
Florence (ef.19)  
Glamour (ef.16)  
Glamourous (ef.18)  
Icy-X (ef.18)  
Indy (ef.17)  
Inlove (ef.19)  
Itchy (ef.17)  
King (ef.18)  
Kitty (ef.17)  
Kwanusa (ef.17)  
Lolita (ef.18)  
Moonlight (ef.18)  
Morning (ef.18)  
Nuada (ef.17)  
Nudy (ef.19)  
Phoenix (ef.18)  
Poem (ef.18)  
Pony (ef.17)  
Porsche (ef.18)  
Puffy (ef.17)  
Pure (ef.17)  
Purely (ef.20)  
Queen (ef.18)  
Sakura (ef.18)  
Sassy (ef.18)  
Sherbet (ef.18)  
Snowie (ef.19)  
Solang (ef.17)  
Spatax (ef.17)  
Super King (ef.20)  
Sweety Spatax (ef.17)  
Tornado (ef.18)  
Trendy (ef.18)  
Usamanee (ef.18)  
Vista (ef.19)  
Winky (ef.19)  


Lollipop

Update : 14/02/2018

!Black Russian (mini) (ef.15)  
!Bliss (mini) (ef.16)  
!Brilliant (mini) (ef.15)  
!Dark (mini) (ef.15)  
!Holiday (mini) (ef.17)  
!Idol (mini) (ef.14)  
!Milky (mini) (ef.15)  
!Peach (mini) (ef.15)  
!Ring (mini) (ef.15)  
!Scarlet (mini) (ef.15)  
!Signature (mini) (ef.15)  
!Stone Berry (mini) (ef.15)  
!Tower (mini) (ef.15)  
!Trio (mini) (ef.16)  
!Xoxo (mini) (ef.14)  
1Carat (ef.19)  
3carat (ef.18)  
Allure (ef.18)  
Bling (ef.19)  
Camellia (ef.18)  
Cream (ef.17)  
Diana (ef.18)  
Doremi (ef.18)  
Echo (ef.18)  
Edge (ef.18)  
Endorphin (ef.18)  
Extra (ef.18)  
French (ef.18)  
Heart (ef.19)  
Icy (ef.18)  
Kitty Cat (ef.17)  
Kiwi (ef.18)  
Lavender (ef.18)  
Luminus (ef.17)  
Maldive (ef.17)  
Myst (ef.18)  
Nana (ef.17)  
Niky (ef.18)  
Oki (ef.18)  
Olive (ef.17)  
Only (ef.19)  
Opal (ef.17)  
Puyo (ef.17)  
Qua (ef.20)  
Rio (ef.19)  
School (ef.18)  
Summer (ef.18)  
Tiger (ef.17)  
Twilight (ef.19)  
V11 (ef.18)  
V12 (ef.17)  
Vivi (ef.17)  
Vogue (ef.17)  
Wai (ef.17)  
Winter (ef.18)  


Wink

Update : 14/02/2018

!Brownie (mini) (ef.15)  
!Dolce (mini) (ef.16)  
!Hidorcor (mini) (ef.14)  
Cricle (ef.18)  
Crispy (ef.18)  
Daimond (ef.18)  
Daisy (ef.18)  
Dolce (ef.18)  
Extra (ef.19)  
Glitter (ef.18)  
Melody (ef.18)  
Nudy (ef.18)  
Sherbet (ef.18)  
Shine (ef.17)  
Tiger (ef.18)  


Kitty Kawaii

Update : 14/02/2018

!Arthna(mini) (ef.14)  
!Bena (mini) (ef.16)  
!Bom (mini) (ef.15)  
!Cleen (mini) (ef.14)  
!Cupid (mini) (ef.16)  
!Demeter (mini) (ef.15)  
!Diva (mini) (ef.15)  
!Falling (mini) (ef.15)  
!Glacious (mini) (ef.16)  
!Holla (mini) (ef.15)  
!Je t aime (mini) (ef.16)  
!Jelly (mini) (ef.15)  
!Jeneth (mini) (ef.14)  
!Jewel 3Tone (mini) (ef.14)  
!Keizen (mini) (ef.16)  
!Kirei (mini) (ef.14)  
!Kiss Me (mini) (ef.16)  
!Lucius (mini) (ef.16)  
!Mabel (mini) (ef.16)  
!Margarita (mini) (ef.16)  
!Milin (mini) (ef.16)  
!Minerva (mini) (ef.15)  
!Miranda (mini) (ef.16)  
!Rose (mini) (ef.16)  
!Sandy (mini) (ef.16)  
!Seeshell (mini) (ef.16)  
!Sheer (mini) (ef.14)  
!Soft (mini) (ef.15)  
!Someday(mini) (ef.14)  
!Sugar (mini) (ef.15)  
!The secret (mini) (ef.15)  
!Twinkle (mini) (ef.15)  
!Venus (mini) (ef.16)  
!Viva (mini) (ef.16)  
!Vivian (mini) (ef.15)  
007 (ef.18)  
Anna (ef.18)  
Big Seeshell (ef.20)  
Cara (ef.18)  
Charming (ef.18)  
Cici (ef.18)  
Circle (ef.19)  
Cocoro (ef.17)  
Creamie (ef.17)  
Crystal (ef.18)  
Cupid (ef.17)  
Diva (ef.18)  
Dolly Wink (ef.18)  
Dreamy (ef.19)  
Edwina (ef.18)  
Forever (ef.19)  
Glacious (ef.18)  
Hana (ef.18)  
Haru (ef.18)  
Hyper (ef.18)  
Ivy (ef.18)  
Je t aime (ef.18)  
Jewel (ef.18)  
Jewel 3Tone (ef.17)  
Kirei (ef.19)  
Kiss Me (ef.19)  
Komi (ef.18)  
Lana (ef.17)  
Lucius (ef.18)  
Maki (ef.18)  
Margarita (ef.19)  
Mercy (ef.18)  
Minerva (ef.17)  
Miranda (ef.18)  
Mondoll (ef.19)  
Naomi (ef.19)  
Pika (ef.17)  
Platinum (ef.17)  
Poseidon (ef.17)  
Puffy 3Tone (ef.17)  
Ring (ef.18)  
Sakura (ef.19)  
Sandy (ef.18)  
Solotica (ef.18)  
Stella (ef.18)  
Sweet Heart (ef.19)  
The Secret (ef.18)  
Venice (ef.18)  
Venus (ef.16)  
Zeus (ef.18)  


Pretty Lens

Update : 14/02/2018

Kirei (ef.19)  
Vista Plus (ef.18)  


Beauty

Update : 14/02/2018


Lollipop S

Update : 14/02/2018

!Chloe (mini) (ef.15)  
!Oriental (mini) (ef.16)  
Glitter (ef.19)  .